Friday, July 1, 2011

การสร้างบล็อกรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ รายสัปดาห์

ประกาศเรื่องการทำบล็อกสรุปและรายงานผลการเรียนรู้รายสัปดาห์ทั้งงานกลุ่มและเดี๋ยวส่วนตัว ทั้งในวิชาarti3314 และ arti3319
1.ก่อนอื่นต้องสร้างตามเงื่อนไขก่อนคือ สร้างURL ของBlogger ด้วยชื่อจริงตามด้วย-arti3314 เช่น prachid-arti3314 ชื่อที่เป็นเว็บบล็อกส่วนตัวที่ถูกต้องก็จะเป็น http://prachid-arti3314.blogspot.com หากสมัครไม่ได้ ไม่ผ่าน ก็คงเพราะมีชื่อซ้ำ ก็เพิ่มอักขระนามสกุลตามหลังชื่อเข้าไปสักตัว หากยังไม่ได้อีก ก็แสดงว่าเริ่มเห็นอนาคตแล้วหละ่ว่า เรียนซ้ำอีกแน่นอน....ฮา...
2.เข้าจัดการให้จัดออกแบบชุดรูปแบบจัดเอง กำหนดหน้าเว็บบล็อกเป็น 3 คอลัมน์ ความกว้างของหน้า 980px แถบด้านข้างซ้าย-ขวากว้าง 200 px โดยให้ใช้ภาพพื้นหลังด้วยไฟล์ที่อาจารย์แชร์ให้ในโฟลเดอร์ส่งงานในgoogledocs ชื่อไฟล์ภาพ Artchandra-ict-tqf-blogspot-background....jpg เป็นภาพพื้นหลังให้เหมือนกันทุกคน สีเทาจะเป็นของวิชา arti3314 สีเหลืองเป็นของ arti3319 เพื่อเป็นการนำเอากราฟิกเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ช่วยกันทำให้ดี ให้สวยตรวจสอบความชัดเจนในการอ่าน เช่นจัดแบบอักษร ขนาด สีสัน สร้างสรรค์ให้เป็นโปรไฟล์ที่ให้เกียรติแก่ สถาบันที่เรียน ต่อชาติวงศ์ตระกูลตนเอง และให้มีสาระน่าเชื่อถือ ด้วยสติและปัญญาเยี่ยงผู้จะจบไปเป็นบัณฑิตที่จะสรรค์สร้างผลงานอันล้ำเลิศให้แก่สังคม หากทำไม่ได้ไม่เข้าใจให้สอบถามอาจารย์และผู้รู้หรือแม้แต่เพื่อนๆเราเอง อย่าทำโดยไม่รู้รับผิดชอบ เพราะเมื่อสร้างเว็บแล้วมันก็คือการป่าวประกาศให้ชาวโลกได้รู้ด้วย กิจกรรมนี้เน้นให้ศึกษาด้วยตนเอง อาจารย์เป็นที่ปรึกษาและผู้พิพากษาไปในตัว
3.เริ่มใส่ widget ด้านข้างดูก่อน ทดลองด้วยตนเองก่อนว่ามีผลต่อความกว้างเทมเพลทที่ตั้งค่าอย่าไรบ้าง แล้วบันทึกใส่บล็อกไว้ เช่น Counter หรือตัวนับจำนวนผู้ชม ส่วนที่ยาก ให้สอบถามอาจารย์ โดยจะแนะนำในชั่วโมงเรียน ช่วงครึ่งช่วโมงแรก หากอยากรู้อยากได้ก็เข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา
4.ให้ติดตามเว็บบล็อกของแต่ละวิชาที่เรียนกับอาจารย์และของเพื่อนๆ ที่เริ่มทำอย่างมีสาระแล้ว หากใครยังไร้สาระก็ยั้งมือไว้ก่อน จนกว่าเขาจะได้สติ อย่าหน้ามืดติดตามโดยไม่ฉุกคิดว่าเราได้อะไร เพราะเหมือนกับเราไปสนับสนุนเขาด้วย เพราะ concept ความว่างเปล่า หรือ Space ฟรือ Less but More จะใช้ไม่ได้ในวิชาของอาจารย์

No comments:

Post a Comment