Thursday, October 11, 2012

ผลงานสรุปผลการดำเนินงานออกแบบส่วนบุคคล Final Design Project ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

Digital Book Publishing : เล่มผลงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล Final Otop Packaging Design Project ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ (Arti3314) 4k8giupomuj1/2555 ออกแบบให้สำหรับผู้ประกอบการสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ป้าเล็กผ้าต่อ จังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท เผยแพร่ไว้ที่http://issuu.com/prachid/stacks/66e9fe4103ea403fa2f6ec4e0a2ec37b