Tuesday, August 11, 2015

สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา ที่เรียนวิชา กวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา ที่เรียนวิชา กวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
เปิดเทอมใหม่ ก็ให้นักศึกษาลงทะเบียนและทำกิจกรรมให้เรียบร้อย ตามกำหนดเวลา ผู้ที่ชอบอ้างว่าพึ่งจะลงทะเบียนได้ก็ให้ตามสะสางงานที่อาจารย์มอบหมายไว้ล่วงหน้า อยู่ชั้นปี 3 แล้วคงทราบธรรมเนีบยปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์กันดีแล้ว ดังนี้ กำหนดถึงวันที่ 17 สิงหาคม นี้
1.กรอกข้อมูลและเริ่มทำการบ้าน สร้างบล็อกบันทึก-สรุปการเรียนรู้ในรายวิชานี้ เลือกกลุ่มและงานอื่นๆที่ให้กรอกข้อมูล คลิกทำจากที่นี่
2.ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และรหัสผ่าน สมัครเรียนเข้าสอบในระบบออนไลน์ ที่ clarolinethai.info
3.ทำแบบสอบถามศักยภาพและความพึงพอใจก่อนการเรียน คลิกที่นี่
4.แบ่งกลุ่มทำงานโครงการวิจัยออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย และภายในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ให้นักศึกษาภาคปกติ ให้ไปสำรวจและเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปด้านสมุนไพร คนละ 1 ผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการที่มาจากจังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี และลพบุรี ส่วนนักศึกษาภาคนอกเวลา ให้เก็บข้อมูลจังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี สระบุรีและอยุธยา ที่งานศิลปาชีพ ประทีปไทย จัดที่เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ อาคารชาเลนเจอร์ พร้อมจัดซื้อจัดหาสินค้าที่วางจำหน่าย หรือขออนุญาตถ่ายภาพสินค้า ภาพผู้ประกอบการ ที่วิเคราะห์ด้วยการมองเห็น (Visual Analysis) แล้วว่ามีปัญหา มีการละเมิดสิทธิ์ และผู้ประกอบการมีความต้องการแก้ไข การออกแบบพัฒนาด้านกราฟิก ตราสัญลักษณ์ และ รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้ถูกต้องตามกฏหมายลิขสิทธิ์ โดยใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูลที่อาจารย์แชร์ให้ใน Google Drive /มอบสำเนาให้แล้ว โดยให้เป็นโจทย์เรียนและให้สรุปรายงานไปนำเสนอรวมแต่ละกลุ่มแต่ละคน ในวันที่ 18 และ 19 แยกตามรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
5.การเรียนทั้งสองวิชาในสัปดาห์ที่ 2 18-19 สิงหาคม มีการสอบวัดความรู้ก่อนเรียน (Pre Test) เวลา 9.00 น.