Wednesday, June 27, 2012

กิจกรรมการฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประเภทเวคเตอร์สร้างงานออกแบบตัวอักษร สัปดาห์ที่1-3- ประกาศผลการร่วมกิจกรรมการประกวด


กิจกรรมการฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประเภทเวคเตอร์ สัปดาห์ที่1-3 โดยการฝึกสร้างสรรค์ผลงานออกแบบตัวอักษรและการมีส่วนร่วมในเวทีของนักออกแบบจริง โดยให้นักศึกษาที่เรียนได้มีโอกาสร่วมส่งงานออกแบบรูปอักษรเข้าร่วมประกวด TFACE#2 ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้ ( 5 คะแนน)
1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยแล้วบันทึกไฟล์เป็น .pdf ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม-อ่านโครงการให้ละเอียดที่ http://www.tepclub.org/?page_id=1674 เพื่อแนบส่งเข้าร่วมประกวดและ CC ถึงอาจารย์
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรูปแบบชิ้นงานที่นี่ https://docs.google.com/gview?url=http://www.tepclub.org/wp-content/uploads/2012/05/A3_Font-Form2.pdf
3. ทำงานตามขนาดและรูปแบบ ข้อความที่เขากำหนดในข้อ2. ด้วย Illustrator เสร็จแล้วบันทึกไฟล์เป็น .pdf เพื่อแนบส่งเข้าร่วมประกวดและ CC ถึงอาจารย์
คลิกไปดูรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดที่นี่ (กำหนดวันที่ส่งและ CC แจ้งอาจารย์ตามวันที่กำหนดคือ 30 มิย. ผู้จัดได้ฃยายเวลากำหนดส่ง ขยายเวลา ถึง 7 กค.2555)
4.จัด-แจ้ง-แนบไฟล์ส่งไปที่ support@tfacefont.com และCC ถึงอาจารย์ที่ prachid2009@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 นี้
5.ส่งไฟล์ทั้งหมดเข้าเก็บในโฟลเดอร์ตัวเองในกลุ่มที่อาจารย์แชร์ให้ไว้แล้วคือ .ai ,.jpg , .pdf และไฟล์รายงานสรุปผลขั้นตอนการดำเนินงานการออกแบบตัวอักษรครบกระบวนการสร้างสรรค์ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 8 หน้า พร้อมออกแบบปกให้สวยงามและสื่อแสดงถึงภูมิปัญญาของผู้สร้างสรรค์ผลงานและคุณลักษณะของผลงาน
6.นำภาพผลงานที่ส่งเข้าประกวด(.jpg) ส่งแบ่งปันให้เพื่อนๆให้ร่วมคลิก +1 ไว้ใน google+
7.เขียนบล็อกสรุปอธิบายเกี่ยวกับผลงานตัวเอง โดยนำผลงานทั้งหมดสรุปจัดแสดงไว้ในเว็บบล็อกส่วนตัวโดยแจ้งให้อาจารย์ได้ทราบ
คลิกเข้าดูผลงานของปีที่แล้วได้จากที่นี่ครับ

ประกาศผลการส่งผลงานร่วมประกวด มีนักศึกษาผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้รับการคัดเลือก เข้ารอบและร่วมพัฒนาตนเอง จำนวน 12 คน

       เมื่อวันที่ 14- กค. 2555 คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน TFace#2 ได้คัดเลือกผู้ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 โดยแยกตามสถาบันการศึกษา และนักออกแบบได้ดังนี้คือ:

Tuesday, June 26, 2012

arti3314.blogspot.com wordle cloud

การสร้างข้อความแบบ Typography ที่สร้างขึ้นให้อัตโนมัติจาก http://www.wordle.net จากป้ายคำค้นหา(Tag Cloud)ในเว็บบล็อกของ arti3314.blogspot.com หรือพิมพ์คำเข้าไปให้สร้าง จัดวางรูปแบบและเลือกโครงสี เทคนิค+เทคโนโลยีจาวาสคริ๊บนี้ วิธีการนี้ต้องติดตั้ง Java script เพื่อทำงานให้หรือเล่น-แสดงให้ก่อน ลองติดตามและทดลองศึกษาเองเพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในงานออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์หรืองานภารกิจอื่นๆ ที่ต้องการให้เสริมเพื่อสวยไงครับ

Saturday, June 23, 2012

การปรับแต่งหน้ากู้เกิ้ลเว็บบล็อกเกอร์ สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

ความมุ่งมั่นในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การแบ่งปันความรู้และภูมิปัญญาของตนเองและของทุกคน คือหัวใจแห่งความสำเร็จของการทำงานและความก้าวหน้าขององค์กร
Everyone's commitment to share their knowledge, create new knowledge and wisdom is the key to success.

Prachid Tutorials : Google Blogger Theme Customisation. การปรับแต่งหน้ากู้เกิ้ลเว็บบล็อกเกอร์ สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Sunday, June 17, 2012

ผลิตภัณฑ์โอทอป ในร้านดอยคำ ห้าง Factory Outlet จังหวัดสระบุรี

Doikham retail store at factory outlet:Flynow ผลิตภัณฑ์โอทอป ในร้านดอยคำ ห้าง Factory Outlet จังหวัดสระบุรี

Thursday, June 14, 2012

ปฐมนิเทศวิชา สัปดาห์แรกของการเรียน week1-1-2555

สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2555 คราวนี้มี 2 กลุ่ม เปิดจำนวนเต็มไว้แค่ 35 คนต่อกลุ่ม ปรากฏว่าล้นห้องต้องขยายเป็น 45 คนต่อกลุ่มลงทะเบียน และมีกลุ่ม ภาคนอกเวลาอีก 1 กลุ่ม ก็มีผู้เรียนร่วมร้อยกว่าคนที่แจ้งลงทะเบียนในระบบไว้ และแน่นอนครับเป็นการรวมรุ่นนับแต่รหัส 2550 เป็นต้นมา บางคนอาจารย์ก็คุ้นหน้ามากๆเลย แสดงว่าวิชานี้ฮอตมาก จนล้นไล่ให้ไปเรียนกับภาคนอกเวลา แต่ละกลุ่มก็เข้าเรียนประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์  กลุ่มแรก 37/45 กลุ่มสอง 42/45 และนอกเวลาก็น้อยหน่อย แค่18/27  ตามตารางเรียนจันทร์-พุธที่ห้องคอมพิวเตอร์ 323-324 ของคณะมนุษย์ฯ
     กิจกรรมในครั้งนี้ก็ตามเกณฑ์มาตรฐานเดิม แต่จะเข้มขึ้นอีก เริ่มด้วย