Saturday, October 1, 2011

ตัวอย่างไฟล์การนำเสนอผลงานด้วย Google Presentation โครงการออกแบบส่วนบุคคล

ตัวอย่างการนำเสนอเผยแพร่และตัวอย่างไฟล์สไลด์การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลของ Final Project ตามหลักการดำเนินงานออกแบบ 3ส:3R เมื่อสร้างจาก GooglePresentation เสร็จแล้ว ให้คลิกใช้ด้วยคำสั่ง แบ่งปัน>เผยแพร่/รวม แล้วนำโค้ด iFrame ไปโพสต์ในบล็อกของตัวเองพร้อมนำเสนอเผยแพร่ได้ทั่วโลกทันที สไลด์ไฟล์ตัวอย่าง เผยแพร่-แบ่งปันต่อจากไฟล์นำเสนอของคุณวีนัส อ่ำสุ่น กลุ่มเรียน 201 ภาคนอกเวลา

No comments:

Post a Comment