Saturday, July 16, 2011

เครื่้องมือออนไลน์ฟรีและง่ายๆ ช่วยในการคิด-วิเคราะห์และสร้างสรรค์งานออกแบบโลโก้สินค้าใหม่


ปัจจุบันนี้มีการบริการด้านเครื่องมือช่วยทำงานและคิด-วิเคราะห์ ในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบบนเว็บไซต์มากมาย ให้ใช้กันทันทีและแทบจะไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางการออกแบบด้วยซ้ำไป มีทั้งเสียเงินและแบบฟรีจริงๆหรือมีข้อแม้และได้ประโยชน์ร่วม เช่นที่http://socialmedia.trademarkia.com/logo-creator-free-advanced.aspx แบบฟรีที่ไม่ต้องลงทะเบียน อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ รู้จักชื่อแบบตัวอักษร เทคนิคกราฟิกพิเศษที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ www.logomaker.com นี้ก็ได้ใช้ความรู้เรื่องการที่ต้องทราบวิธีการและขั้นตอน เพียง 4 ขั้นตอนนับแต่การที่ต้องสมัครเป็นสมาชิกจนถึงการที่ต้องทราบว่าผลงานที่เราทดลองสร้างนั้นถูกจัดเก็บไว้ที่ไหน และต้องเอาออกจากเว็บไซต์เขาอย่างไร หรือต้องเสียเงินเสียทองจ่ายทางบัตรเครดิตราคาเท่าใดและอย่างไรจึงจะได้ต้นแบบไฟล์มาใช้งานจริง หรือเมื่อได้ภาพจริงมาแล้ว จะมีคุณภาพ(Resulotions)ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้ระดับใดได้บ้าง มีเครื่องมือและตัวจัดการงานที่ดีกว่าของฟรีจริงๆ(Absolutly Free)ในประเด็นใดบ้าง และใน www.onlinelogomaker.com ก็มีเครื่องมือที่ดีกว่า มีรูปภาพสำเร็จรูปมาให้เลือกใช้พร้อม ชนิดที่ว่าแค่จับวางหรือปรับเปลี่ยนดัดแปลงต่อได้ง่ายๆแบบว่าเก่งในพริบตา ใช้เวลาเพียง 10 นาทีก็เสร็จ ซึ่งประสบการณ์ในการเข้าใช้งานจริงเท่านั้น นักศึกษาจึงจะทราบความจริงว่าได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง และได้ทราบแนวทางการนำไปปรับประยุกต์ใช้ทั้งในวิถีการเรียนรู้หรือใช้ร่วมกับการทำงานจริง


     ให้นักศึกษาลองใช้คำสืบค้นว่า free online logo maker หรือ logo creator ดูครับ แต่อย่านำมาใช้โดยตรงเพราะจะไม่เปป็นการฝึกคิดจากโจทย์ที่ตั้ง แต่จะเป็นการดันทุรังสร้าง concept ใส่กราฟิกแทนแล้วนำมาบอกว่าตนเองเป็นผู้ออกแบบ อย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้...แล้วไป แต่หากคนอื่นรู้แล้วจะอายเขาภายหลัง นำมาเทียบเคียงได้ก็นำมาอ้างอิงว่าศึกษาหามาใช้จากไหนเป็นเชิงวิชาการได้และเป็นมารยาทที่ดี เพราะเราเป็นนักศึกษาและส่งในวิชาที่เรียนได้ หากเราเป็นมืออาชีพเมื่อไรแล้วเขาคงไม่ให้อภัยในการขโมยผลงานของผู้อื่นมาใช้อย่างแน่นอน
   ลองศึกษาแล้วบันทึก จด จำ เขียน แล้วบอกต่ออย่าหวังพึ่งแต่เพื่อนให้ช่วยทำหรือว่าจ้างรุ่นพี่ทำงานเรียนให้เพื่อส่งอาจารย์ เวลาส่งและนำเสนองานแล้วถูกสอบทานกลับและตอบคำถามอาจารย์ไม่ได้ เวลานั้นจะรู้สึกหน้าชาๆ แต่...หรือว่าเฉยๆทำเนียน เพราะทุกวันนี้นักศึกษาพอกหน้าหนาๆก่อนเข้าห้อง present ก็ไม่รู้ง่ะ เอ๊ย! นะ
   ก็บันทึกเผยแพร่ไว้ครับตามประสาครูบาอาจารย์ เผื่อผู้อยากเจริญทางปัญญา เผอิญผ่านมาพบเข้า

No comments:

Post a Comment