Monday, July 18, 2011

แนวทางการคิดพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ประเภทขนม cupcake

ตัวอย่างการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์(Product & Packaging Adaptation)ประเภทขนมอบใส่ถ้วยกระดาษ( cupcake ) ด้วยไอเดียอย่างง่ายๆและฉลาดด้วยการปั้นหรือปั๊มแบบกราฟิก สัญลักษณ์ ไอค่อน ตัวอักษร ฯลฯ ด้วยน้ำตาล+สีผสมอาหาร แล้ววางตกแต่งหน้าขนมเค้กอันเล็กๆ ที่ทำมือแล้วจัดส่งกล่องสวยๆ มีโลโก้และการ์ดสำหรับเขียนและส่งแบบ delivery เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม(Product Values Added)ให้แก่ตัวสินค้า เสริมบรรยากาศให้น่าทาน สีสันสวยงามด้วยปรับใช้หลักการศิลปะตามแนวทางของทฤษฎีสี(Color Theory)และใช้หลักการสื่อสารและการรับรู้ทางตา(Visual Communication)อันเป็นหลักการและแนวทางของนิเทศศิลป์โดยแท้ ซึ่งดูแล้วว่านักศึกษาศิลปกรรมที่เรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์น่าจะทำได้ไม่ยาก หากคิดแล้วลองเอามาลงมือทำจริง ตามที่อาจารย์มอบหมายงานให้ไป ลองดูสินค้ารอบๆตัวเราว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเราสามารถใส่แนวคิดและผลิตออกมาได้จริงหรือจำลองของจริงออกมาเป็นต้นแบบสื่อสารให้เห็นแนวคิดที่สามารถทำจริงได้หรือไม่ ลองค้นหาสินค้าที่อยู่ใกล้ๆตัว หาคนละหลายแบบทำคนละอย่างสองอย่าง บันทึกแบบร่างทางความคิดและแนวทางการพัฒนาตาม 3ส:3R แล้วจะทราบคำตอบด้วยตัวเองว่า Work-Based Learning ที่อาจารย์ตั้งประเด็นหลักให้ฝึกคิดวิเคราะห์จากโจทย์เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการทำงานจริงเพื่อส่งประกวดนั้น สามารถค้นหาคำตอบและนำเสนออาจารย์ได้ จากการที่ต้องลงมือทำงานจริง ลองปรับไอเดียเขามาใช้กับบ้านเราหรือตัวเราดู ส่งเผยแพร่แนวคิดที่สามารถทำได้จริงและส่งขอคำวิพากษ์จากอาจารย์และเพื่อนๆ ไม่ใช่แค่ค้นหาแค่ภาพและเนื้อหานำมารวมกันไว้เท่านั้น คิดอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องลงมือทำและดัดแปลงปรับปรุงให้ดียิ่งกว่าเสมอ ลองค้นหาไอเดียต่อได้จากที่นี่ครับhttp://www.flickr.com/photos/clevercupcakes

No comments:

Post a Comment