Thursday, July 26, 2012

การจัดแสดงผลงานออกแบบ การนำเสนอผลงานออกแบบกลุ่ม และการสอบกลางภาคเรียน วิชาการแแกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สัปดาห์ที่ 7-8 นี้ อาจารย์แชร์ไฟล์แบบแพทเทิร์ทกล่องบรรจุภัณฑ์ไว้ในกูเกิ้ลไดร์ฟให้แล้ว เป็นแนสวลองเอาไปปรับใช้และพัฒนารูปแบบดู เป็นไฟล์ .eps เปิด ด้วย Illustrator ปรับย่อ-ขยายสัดส่วน มิติ ขนาดให้ได้ตามขนาดตามตัวสินค้าที่เป็นโจทย์ ให้พอดี เหมาะสมกับบวิธีการบรรจุ การถนอม การนำออกมาใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่งและการจัดจำหน่ายลองตัดตามแบบ เสริม ตัด แต่ง ต่อ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ก็อปปี้มาใช้งานโดยตรง ต้องสามารถอธิบายได้ว่าได้นำไปพัฒนาแบบอย่างไรให้ตรงตาม แนวคิดและกราฟิกอย่างไร แบบกล่องกระดาษนี้เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกหรือชั้นสอง(Secondary Package) ต้องมีบรรจุภัณฑ์ชั้นในก่อนนะครับ จัดอาร์ตเวิร์คก็ระวังเรื่องลิขสิทธิ์และ ความละเอียดของไฟล์ภาพประกอบ ให้ตรวจสอบก่อน หรือทำใน Photoshop เลยก็วางเส้นรูปแบบไว้ Layer บนสุด ใส่กราฟิกด้านล่าง โดยทำใน Photoshop ต้องตั้งค่าความละเอียดไฟล์ที่ 300 dpi ไฟล์จะใหญ่ ต้องใช้เครื่องคอมฯที่มีแรมสูงหน่อย สัก 4GB จะทำงานสะดวก

Friday, July 20, 2012

Packaging Design : Resume Idea Sketch

Packaging Design : Resume Idea Sketch ด้วย Google SketchUp  หลังจากที่ทำ Visual Study และการกำหนดแนวคิดตามความต้องการผลงานออกแบบ ในที่นี้เป็นการแก้ออกแบบและแก้ปัญหาให้ตามความต้องการของ น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม ไผ่ริมแคว ซึ่งต้องการงานออกแบบนับแต่เบื้องต้นคือ Corporate Identity Design เช่น Logotype, Corporate Graphics เช่น ลวดลวย(Motif),ภาพประกอบ(Illustrate) ตรา-สัญลักษณ์ กราฟิก การรับรองคุณภาพต่างๆ ข้อความ คำโฆษณา ซึ่งต้องนำมาออกแบบ จัดพิมพ์ลงในพื้นที่ของตัวโครงสร้างตัวบรรจุภัณฑ์ นับแต่บรรจุภัณฑ์ชั้นที่1(Primary Package)
คือ กล่องพลาสติกใสทรงกลมมีฝาปิด( PET Box) ในที่นี้คือ ต้องการฉลากปิดฝาบน(Lable) และออกแบบให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2(Secondary Package)เพื่อให้มีพื้นที่สื่อสารเพื่อการโฆษณามากขึ้น

Tuesday, July 17, 2012

EskoArtwork Studio Designer and Toolkits

โปรแกรมเสริมช่วยออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ESKO Artwork Studio Esko Artwork Plugin for Illustrator

Monday, July 16, 2012

ผลการตรวจงานการนำเสนอผลงานในวิชา arti3314 ขั้นตอนนำเสนองาน ส1. ส2


วันนี้(16/7/2555 การนำเสนอผลงานในวิชา arti3314 ขั้นตอนนำเสนองาน ส1. ส2. กลุ่มเรียนวันจันทร์ กลุ่ม 101 ให้โอกาสทำรายงาน ส.1 ย้อนหลัง และนำเสนอความคืบหน้า ส.2 ด้วย Google Docs ไม่มีกลุ่มใดมีผลงานเพียงพอให้นำเสนอ เอกสารได้คะแนนสูงสุดคือ 0.5 คะแนน ส่วนใหญ่เป็นการคัดลอกจากอินเตอร์เน็ตและขอเอกสารจากผู้ช่วยวิจัยของทีมงานอาจารย์มาส่งโดยไม่มีการศึกษาวิเคราะห์และทำงานสร้างสรรค์ส่งเพิ่มเติมแต่อย่างใด  ยังไม่เห็นทางรอดของการทำงานกลุ่ม และเริ่มเห็นแล้วว่าจะมีกลุ่มที่จะรอดหรือไม่รอด และส่วนใหญ่ยอมกอดคอกันตาย บางคนยังไม่ทราบเลยว่า 4W2H คืออะไร ยังไม่เริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบฟอร์ม-โจทย์ที่กำหนดหัวข้อให้ และแม้แต่สรุปความต้องการงานออกแบบของผู้ประกอบการที่ได้รับข้อมูลมา การทำงานส่งเช่นออกแบบโลโก้นั้น เป็นการทำงานที่คิดเอาเองว่าเป็นปัญหาและคืดเองว่าใช่ แสดงว่าไม่ใส่ใจโจทย์ ทฤษฎี ความรู้ที่อาจารย์สอนหรือให้แนวทางไว้

Sunday, July 15, 2012

สัปดาห์ที่ 6 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่ม ขั้น ส.1- ส.2

การเริ่มต้นทำงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยการกำหนดกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน(Design Direction or Framework) และการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและบรรจุภัณฑ์ทางการมองเห็น (Product's Package Visual Analysis)  คุณทราบหรือไม่ว่า แต่ละเลขหมายที่กำกับไว้คืออะไร มีชื่อศัพท์เฉพาะว่าอย่างไร หากไม่ทราบควรเริ่มจากการใช้คำสำคัญค้นคือ ใช้  "4W2H" เป็นแนวทางเพื่อศึกษาหาองค์ความรู้ก่อน แล้วจะทราบคำตอบที่แน่ชัดว่างานที่ต้องทำหรือออกแบบนั้นคืออะไร

Wednesday, July 11, 2012

Week 5 : การนำเสนอผลการศึกษาวิเคระห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น


ในสัปดาห์ที่ 5 นี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ตามกระบวนการเรียนรู้แบบวิธีการเรียนรู้จากปัญหา(Problem Based Learning / Work Based Learning) หรือการทำงานจริงในสถานการณ์ที่เป็นจริง จากการที่ผู้สอนเป็นหัวหน้าทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี ในนามของ บจก.เอซีที(ไทยแลนด์)โครงการของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด ตามแบบฟอร์มและหัวข้อที่ตั้งให้แต่ละกลุ่มไปศึกษาและตอบคำถามนำทางคือ 4W2H โดยให้แต่ละกลุ่ม(กลุ่มละ 4 คน แบ่งกลุ่มโดยวิธีการสุ่มตามเลขที่นับจำนวนตามจำนวนกลุ่ม รวมกลุ่มเรียนละ 11 กลุ่ม ภาคนอกเวลา 6 กลุ่ม)