Saturday, August 18, 2012

การนำเสนอผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การมีส่วนร่วมพิจารณาหาข้อสรุปแบบผลงานกับผู้ประกอบการจริง

วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ผศ.ประชิด ทิณบุตร พร้อมทีมงานนักศึกษาผู้ช่วยงานโครงการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป และนัดแนะกับนักศึกษาที่เรียนวิชา Arti3314 ได้เข้าเยี่ยมชมงาน Otop Midyear 2012 ที่ผู้ประกอบการจากจังหวัดกาญจนบุรีมาออกร้านที่เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 โดยที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
จะได้ทราบความก้าวหน้าของงาน พร้อมนำเสนอผลงานการออกแบบ การปรึกษาหารือและมีร่วมพิจารณาหาข้อสรุปแบบผลงาน เพื่อการนำเสนอเลือกและตัดสินใจนำต้นแบบอาร์ตเวิร์คไปผลิตจริง ในช่วงปลายเดือน สิงหาคม 2555 นี้ ในลำดับต่อไป

No comments:

Post a Comment