Friday, August 24, 2012

งานที่ต้องนำเสนอในสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2555 วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์


งานที่ต้องนำเสนอในสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2555 วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ได้แก่
1. Design Mood Board ขนาด 50 x 70 ซม.แสดงที่มาของปัญหาและความต้องการ
2. แบบอาร์ตเวิร์ค พิมพ์สีจริง ขนาดเท่าจริง แบบโครงสร้างเขียนแบบ ย่อ/ทำใน กระดาษ ขนาด A3
3. แบบ Mock Up ขนาดเท่าจริง ไม่น้อยกว่า 1 แบบ
4.ไฟล์แบบอาร์ตเวิร์ค .ai หรือ .psd และบันทึกไฟล์เป็น .eps,.pdf และ.jpg ความละเอียดไฟล์ ไม่ต่ำกว่า 300 dpi บันทึกจัดเก็บไว้ใน Google Drive ที่อาจารย์แชร์ไว้ให้หรือบันทึกใส่ CD พร้อมให้อาจารย์ตรวจในชั่วโมงเรียน
5. นำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลเรียงตามรายชื่อ
อาจารย์แนบไฟล์อาร์ตเวิร์คจริงแบบซองฟอยล์ตั้งขนาด 5.5x 8.25 ตรากุ๊กกิ๊ก มาให้ดูเป็นแบบที่ผู้ช่วยงานอาจารย์ออกแบบไว้ให้ผู้ประกอบการ และเขาก็นำส่งประกวดในงานคัดสรร KBO และทางผู้ประกอบการแจ้งข่าวว่า แบบที่ส่ง ติดเข้ารอบ 1 ใน 10 อันดับในงาน Otop Mid year 2012 แบบนี้เป็นแบบที่อาจารย์ปรับแก้ไขแล้ว ให้ลองดาวน์โหลดลงไปตรวจอ่าน ไว้เป็นแนวทางการสร้างสรรค์งานและแบบอย่างการนำเสนอผลงานที่ถูกต้องของอาร์ตเวิร์คบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ทำงานส่งแบบไม่มีหลักการ ต้องการดูตัวอย่างงาน อาจารย์ก็จัดให้แล้ว แต่ก็ยังมีผู้ที่ยังไม่ใช้แบบอย่างนี้และไม่ใส่ใจใฝ่ถามใฝ่ศึกษา หาว่ายากเกินไปอีก เป็นการสิ้นเปลืองค่าพิมพ์บ้างล่ะ สารพัดที่จะหาข้อแก้ตัว เพราะยังขาดความรับผิดชอบและไม่ใส่ใจฝึกฝนอย่างจริงจัง อาจารย์ให้โอกาสแล้ว เวลาที่เหลือจงรักษาไว้ให้ได้ หากไม่เข้าใจก็ต้องสอบถามหรือหาตัวช่วย มาเรียนทางวิชาชีพ หากไม่ปฏิบัติจริงก็คงยังต้องอยู่ต่อไปจนกว่าจะได้วิชาจากอาจารย์ไปอย่างรู้แจ้งเห็นจริงนะครับ

No comments:

Post a Comment