Sunday, August 12, 2012

งานสัปดาห์ที่ 9-11 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล


อาจารย์แชร์ไฟล์เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ระยะที่ 1 ของ บจก.ACT ให้ผู้ที่เรียนarti3314 ไว้ในกูเกิ้ลไดรฟ์ที่แชร์ให้แต่ละกลุ่มแล้ว .ให้ทุกคนที่ยังมีสิทธิ์เรียนต่อ ศึกษาข้อมูลและความต้องการงานออกแบบ เพื่อใช้ประกอบการออกแบบผลงานให้ตอบโจทย์จริงตามผลิตภัณฑ์ที่เลือกทำโครงการออกแบบส่วนบุคคลที่จะทำต่อ โดยให้อ้างอิงใช้เอกสารให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อตอบคำถามว่าได้ออกแบบตอบโจทย์จริงตามข้อมูลจริงในประเด็นใดบ้าง ทำงานให้เสร็จหรือให้ได้มากที่สุดแล้วนำเสนอในชั่วโมงเรียนครั้งคราวหน้าข้อมูลและไฟล์ vector ก็แชร์ให้แล้ว อย่างน้อยคราวหน้า ต้องเอาไฟล์อาร์ตเวิร์คและพิมพ์ออกมาเสนอเป็นรายบุคคล เรียงลำดับรายชื่อ เรียกแล้วไม่มีก็จัดให้...เตือนแล้วนะครับว่า ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา สำคัญที่สุด คราวที่แล้วคงทราบผลไปแล้วว่า ได้ผลกรรมจากความบกพร่องของตนเองอย่างไรบ้าง
ครั้งหน้าสัปดาห์ที่ 10-11 การตรวจงานโครงการเดี่ยวตามที่แจ้งโจทย์แล้ว โดยต้องมีเอกสารและผลงานประกอบการนำเสนอคือ
มี Mood board สรุปข้อมูลจากการศึกษาเอกสารรายงาน เพื่อประกอบการนำเสนอ
1. งานเขียนแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ sketchup หรือ 3D ใดๆ
2. แบบกราฟิกอาร์ตเวิรค์เป็นไฟล์ AI หรือ PSD ที่มีข้อมูลรายละเอียดสินค้า ภาพประกอบ กราฟิกอย่างครบถ้วน ตามแนวคิดที่ร่างแบบในMood Board ไม่ใช่มีแต่โลโก้ลอยๆที่ไม่ได้คิดสร้างสรรค์หรือออกแบบจัดหน้า
3.มี Mockup / Model โดยควรมีแบบทางเลือกอย่างน้อย 3 แบบ
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างและไฟล์ vector โลโก้เพื่อไปใช้งานได้จากที่นี่ https://sites.google.com/site/prachidportfolio/share-artwork

No comments:

Post a Comment