Tuesday, August 23, 2011

ขั้นตอน ส1.การสืบค้น ตัวอย่างแบบบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน ที่นักศึกษาควรนำไปศึกษาดัดแปลงและปรับปรุงเป็นแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับโจทย์งาน

ตัวอย่างแบบกล่องและบรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่ควรนำไปศึกษาแนวคิด วเคราะห์การออกแบบจัดวางแบบกราฟิกและรูปแบบโครงสร้าง เพื่อการนำไปดัดแปลงและปรับปรุงเป็นแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับโจทย์ของเรา ให้ตรงประเด็น อย่ารอช้า อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง ลงมือตัดแบบ วัดแบบ ขยับขยาย ยักย้าย ถ่ายเท คัดสรรความรู้ สิ่งดีเป็นมาตรฐานนี้เอาไว้ ใส่กราฟิก โลโก้ ลวดลาย  Drawing วิเคราะห์ข้อมูลที่เห็นและที่จำเป็นต้องใช้ ต้องมี ใส่ลงไป แล้วเขียนแบบ ใหม่ ทำอาร์ตเวิร์คใหม่ หรือขึ้นรูปทำ 3 D ดูซิว่า เราทำได้หรือไม่ ถ่ายรูปหรือบันทึกหลักฐานการศึกษาทดลองเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนตามหลักการออกแบบที่อาจารย์สอน ทำตามขั้นตอนให้ได้ก่อน ทำไว้หลายๆแบบ ติดขัดอะไรก็นำเข้าห้องเรียนไปปรึกษาอาจารย์ทุกครั้ง Workshop learning เริ่มแล้ว ไม่ใช่เดินตัวเปล่า ลอยชายเข้าห้องเรียน ทำเฉยและอ้างว่าลืม... มุขเดิมๆใช้กับการเรียนวิชาของ อ.ชิดไม่ได้แล้วนะครับ แป็กมานักต่อนักแล้ว
ดู presentation 3D จากหน้าเว็บของ estudiocps.com 


No comments:

Post a Comment