Thursday, July 26, 2012

การจัดแสดงผลงานออกแบบ การนำเสนอผลงานออกแบบกลุ่ม และการสอบกลางภาคเรียน วิชาการแแกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สัปดาห์ที่ 7-8 นี้ อาจารย์แชร์ไฟล์แบบแพทเทิร์ทกล่องบรรจุภัณฑ์ไว้ในกูเกิ้ลไดร์ฟให้แล้ว เป็นแนสวลองเอาไปปรับใช้และพัฒนารูปแบบดู เป็นไฟล์ .eps เปิด ด้วย Illustrator ปรับย่อ-ขยายสัดส่วน มิติ ขนาดให้ได้ตามขนาดตามตัวสินค้าที่เป็นโจทย์ ให้พอดี เหมาะสมกับบวิธีการบรรจุ การถนอม การนำออกมาใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่งและการจัดจำหน่ายลองตัดตามแบบ เสริม ตัด แต่ง ต่อ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ก็อปปี้มาใช้งานโดยตรง ต้องสามารถอธิบายได้ว่าได้นำไปพัฒนาแบบอย่างไรให้ตรงตาม แนวคิดและกราฟิกอย่างไร แบบกล่องกระดาษนี้เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกหรือชั้นสอง(Secondary Package) ต้องมีบรรจุภัณฑ์ชั้นในก่อนนะครับ จัดอาร์ตเวิร์คก็ระวังเรื่องลิขสิทธิ์และ ความละเอียดของไฟล์ภาพประกอบ ให้ตรวจสอบก่อน หรือทำใน Photoshop เลยก็วางเส้นรูปแบบไว้ Layer บนสุด ใส่กราฟิกด้านล่าง โดยทำใน Photoshop ต้องตั้งค่าความละเอียดไฟล์ที่ 300 dpi ไฟล์จะใหญ่ ต้องใช้เครื่องคอมฯที่มีแรมสูงหน่อย สัก 4GB จะทำงานสะดวก


อย่าลืมว่าอาจารย์ให้ทำงานจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโจทย์จริง มิฉะนั้นจะถูกปรับลดแต้มเพราะไม่ตอบโจทย์ และงานนี้ต้องส่งผลงานเป็นส่วนตัวแต่ละคนตามจำนวนคนในแต่ละกลุ่ม โดยอาศัยโจทย์ข้อมูลและแบบกราฟิกเดียวกัน แต่แบบรูปบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาสินค้าที่แตกต่างเป็นแนวคิดของแต่ละคน ต้องแสดงงานนิทรรศการย่อยในคราวหน้าเพื่อคัดเลือกผลงานในกลุ่มส่งประกวดThai Star Awards 2012 ส่งก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และอย่าลืมนะครับว่าคราวหน้ามีการสอบกลางภาคด้วยหลังจัดแสดงผลงานกลุ่มเสร็จแล้ว

No comments:

Post a Comment