Monday, July 16, 2012

ผลการตรวจงานการนำเสนอผลงานในวิชา arti3314 ขั้นตอนนำเสนองาน ส1. ส2


วันนี้(16/7/2555 การนำเสนอผลงานในวิชา arti3314 ขั้นตอนนำเสนองาน ส1. ส2. กลุ่มเรียนวันจันทร์ กลุ่ม 101 ให้โอกาสทำรายงาน ส.1 ย้อนหลัง และนำเสนอความคืบหน้า ส.2 ด้วย Google Docs ไม่มีกลุ่มใดมีผลงานเพียงพอให้นำเสนอ เอกสารได้คะแนนสูงสุดคือ 0.5 คะแนน ส่วนใหญ่เป็นการคัดลอกจากอินเตอร์เน็ตและขอเอกสารจากผู้ช่วยวิจัยของทีมงานอาจารย์มาส่งโดยไม่มีการศึกษาวิเคราะห์และทำงานสร้างสรรค์ส่งเพิ่มเติมแต่อย่างใด  ยังไม่เห็นทางรอดของการทำงานกลุ่ม และเริ่มเห็นแล้วว่าจะมีกลุ่มที่จะรอดหรือไม่รอด และส่วนใหญ่ยอมกอดคอกันตาย บางคนยังไม่ทราบเลยว่า 4W2H คืออะไร ยังไม่เริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบฟอร์ม-โจทย์ที่กำหนดหัวข้อให้ และแม้แต่สรุปความต้องการงานออกแบบของผู้ประกอบการที่ได้รับข้อมูลมา การทำงานส่งเช่นออกแบบโลโก้นั้น เป็นการทำงานที่คิดเอาเองว่าเป็นปัญหาและคืดเองว่าใช่ แสดงว่าไม่ใส่ใจโจทย์ ทฤษฎี ความรู้ที่อาจารย์สอนหรือให้แนวทางไว้

ดังนั้นผลการเรียนรู้แบบ Work-Based ทั้งส่วนตัวและกลุ่มจึงยังไม่มี เพราะไม่มีการศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติม ยังไม่มีผลงานที่ทดลองออกแบบที่หลากหลายแสดงเป็นหลักฐานให้เห็น ภาพของคุณภาพผู้เรียนเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นว่า ที่เรียนมา 3 ปีที่ผ่านมานั้น ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับผ่านรายวิชาพื้นฐานต่างๆมานั้น คงต้องตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนกันใหม่ เพราะเมื่อเจอโจทย์จริง ในสถานการณ์จริงแล้ว ยังไม่สามารถตีโจทย์ คิด-วิเคราะห์ หาวิธีการอธิบายงาน วางแผนงาน หรือทราบภาระงานในฐานะของผู้ที่ต้องรับผิดชอบงานสร้างสรรค์ หรือที่เรียกว่าสามารถจะเป็นนักออกแบบที่ดีในอนาคตอันไกลหรือจะทะศิลปนิพนธ์ในปีหน้าได้  ช่างน่าเป็นหว่งยิ่งนัก ...หากรู้ตัวก็มีทางเลือกคือจะสู้หรือจะถอย( วันนี้มาเรียนเพียง 21 คน มีถอยไปแล้วร่วม 24 คน เกินกว่าครึ่งห้อง หวังว่ากลุ่ม ฝากเตือนไปถึงกลุ่ม102-201 ด้วยครับ วันอังคารเช้า-เย็นนี้ หวังว่าคงเข้าอ่าน Google+ นะ

วันนี้อาจารย์จึงต้องมาเสียเวลาสอนเรื่องพื้นฐานการเรียนรู้เดิมๆอีก แทนที่จะได้เห็นผลงานที่แต่ละกลุ่มเริ่มสร้างสรรค์ผลงานออกมาตามที่ตีโจทย์ก่อน  ได้วิพากษ์ วิจารณ์ เพื่อหาทางช่วย แนะนำ ตามหลักการเรียนรู้แบบ  Work-Based Learning ที่อาจารย์จะเป็นเพียงผู้ติดตามและให้คำแนะนำ และจะสอนเสริมให้ในส่วนที่เห็นจุดด้อยหรือจุดเด่นให้ ดังที่ได้โพสต์และให้ทำงานเสริมเรื่อง Product Visual Analysisในวันนี้ ...เมื่อนักศึกษาไม่ทำการบ้าน ไม่ทำงานส่ง อาจารย์ก็ต้องเสริมก็จะเติมงานให้อีกเรื่อยๆ จะได้รู้ตัวและแก้ตัวไงครับ

No comments:

Post a Comment