Tuesday, June 26, 2012

arti3314.blogspot.com wordle cloud

การสร้างข้อความแบบ Typography ที่สร้างขึ้นให้อัตโนมัติจาก http://www.wordle.net จากป้ายคำค้นหา(Tag Cloud)ในเว็บบล็อกของ arti3314.blogspot.com หรือพิมพ์คำเข้าไปให้สร้าง จัดวางรูปแบบและเลือกโครงสี เทคนิค+เทคโนโลยีจาวาสคริ๊บนี้ วิธีการนี้ต้องติดตั้ง Java script เพื่อทำงานให้หรือเล่น-แสดงให้ก่อน ลองติดตามและทดลองศึกษาเองเพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในงานออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์หรืองานภารกิจอื่นๆ ที่ต้องการให้เสริมเพื่อสวยไงครับ

No comments:

Post a Comment