Sunday, June 26, 2011

การแปลสรุปบทความและรายงานการศึกษาค้นคว้าในวิชา

คำเตือนเรื่องการจัดทำรายงานแปลสรุปข่าวสารรายสัปดาห์ ครั้งที่ 1 อาจารย์ให้หาเรื่องมาแปลมิใช่หรือครับ ไม่ใช่ให้ไปคัดลอกบทความของคนอื่นหรือจากเว็บอื่นมาใช้โดยตรง ทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าขโมย หนักกว่าลอกงาน และอาจารย์เคยสอนเรื่องการจัดพิมพ์เอกสารรายงานที่ถูกต้องแล้วนะครับ ให้ศึกษาด้วยและอาจารย์เคยแจ้งในชั้นเรียนแล้วว่าต้องทำอย่างไร หากยังไม่ศึกษาและแก้ไข รับรองไม่รอดกลางเทอมและคงได้กลับมาเรียนใหม่อีกครั้งแน่

ก่อนแปลก็ควรต้องทำความรู้จักกับข่าวสารภาพผลงานและลองใช้เครื่องมือแปล แปลศัพท์ ลองวิเคราะห์ด้วยความรู้ที่มองเห็น ที่ตัวเองรู้ตามหลักการที่เรียนมา ว่ามีองค์ประกอบอะไรที่เราเข้าใจบ้าง ว่าเขาทำด้วยวัสดุอะไร ใช้สีอย่างไร ใช้ตัวอักษรแบบไหน อย่าก็อปปี้มาใส่อย่าคนที่สิ้นไร้ปัญญา และเมื่อแน่ใจว่าเป็นผลงานเขียน-แปลและการศึกษาวิเคราะห์สรุปเป็นสำนวนของตัวเอง ทบทวน ลองให้คนอื่นช่วยอื่น เมื่อมั่นใจแล้วก็นำเผยแพร่ใน blogspot หรือโพสต์ลงใน buzz และแจ้งติดตามในไซต์ของอาจารย์ตามที่แจ้งแล้วได้เลย

ทุกคนควรต้องฝึกเขียนครับ อย่ากลัว อย่าท้อ ต้องรักการอ่าน ต้องให้เวลากับมันอีก เขียนปรับแก้และเพิ่มเติมทุกวัน อาจหารูปภาพผลงานตัวเองเปรียบเทียบแทรกสาระไว้หลายๆอย่าง เก็บเป็บฉบับร่างส่งให้อาจารย์และเพื่อนๆดูอ่าน-วิจารณ์ก่อน เพื่อจะได้ช่วยเลือกสรร เพิ่มเติมความรู้ก่อนเขียนและตัดสินใจเผยแพร่

ให้จำคำพูดของอาจารย์เอาไว้ว่า ไม่มีใครทำอะไรออกมาได้จากสมองที่โล่งกลวงและไร้สติได้หากคุณยังไม่เริ่มวันนี้ อาจารย์ก็จะให้เริ่มคุ้นเคยกับคำว่า "สันขวาน" เตือนให้อีกครั้ง

No comments:

Post a Comment